Ubezpieczenia mieszka? i domów

W?asny dom lub mieszkanie to bardzo cz?sto dobytek ca?ego ?ycia. W?amanie lub po?ar mog? go nas pozbawi? w krótkim czasie. Dlatego lepiej pomy?le? o ubezpieczeniu z wyprzedzeniem, ?eby nie by? - jak to Polak - m?drym po szkodzie.

Nieruchomo?? mo?na ubezpieczy? od zdarze? losowych czyli m. in. od:

  • po?aru
  • powodzi
  • zalania
  • huraganu
  • gradu
  • uderzenia pioruna
  • upadku statku powietrznego
  • upadku drzew i masztów
  • wybuchu gazu
  • przepi?cia instalacji elektrycznej

Zakres ubezpieczenia mo?na rozszerzy? o kradzie? z w?amaniem i rabunkiem oraz o OC w ?yciu prywatnym.

 

Ubezpieczenie domków letniskowych - Kiedy wracasz do domu z urlopu martwisz si?, co dzieje si? z Twoim domkiem letniskowym? W?a?nie do osób takich, jak Ty, adresowana jest nasza oferta - specjalne ubezpieczenie, które sprawi, ?e ka?dy w?a?ciciel domku nad jeziorem b?dzie móg? spa? spokojnie - nie tylko podczas wakacji. Ubezpieczasz domek letniskowy wraz z mieniem ruchomym i elementami sta?ym od zdarze? losowych i kradzie?y.

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!