O firmie Gajecki Ubezpieczenia

Od ponad 1994 roku specjalizujemy si? w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, w szczególno?ci ubezpiecze? komunikacyjnych, maj?tkowych, ?yciowych oraz kredytów i funduszy inwestycyjnych.

Maj?c na uwadze potrzeby naszych klientów analizujemy rynek produktów ubezpieczeniowych pod k?tem wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia.

Jeste?my licencjonowanym przedstawicielem 22 zak?adów ubezpieczeniowych.

Nasza si?a to:

  • rzetelna i profesjonalna obs?uga,
  • wybór najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia lub produktu,
  • bezp?atne doradztwo i pomoc,
  • przypominanie o zbli?aj?cych si? terminach p?atno?ci rat i wznowie? polis,
  • mi?y i przyjazny serwis.

 

Nasze dzia?ania zawsze zmierza?y do pe?nej i kompleksowej obs?ugi naszych klientów, st?d te? rozszerzyli?my dzia?alno?? o biuro podró?y "OLETRAVEL", które posiada w swojej ofercie kilkadziesi?t touroperatorów takich jak: Itaka, Exim Tour, Wezyr, Alfa Star, Grekos.
Szczegó?y: www.oletravel.pl

 

I wreszcie posiadamy w ofercie SAMOCHODY ZAST?PCZE z opcj? bezp?atnego wypo?yczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach, p?atne z OC sprawcy. Jak i wypo?yczenia RENT A CAR. Samochody zast?pcze skierowane s? zarówno dla sta?ych i nowych klientów naszego biura.
Szczegó?y: www.e-autozastepcze.pl

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!