Instytucje ubezpieczeniowe

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powsta?ców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.(48 22)33 26 600;
Fax(48 22)33 26 793 (602)
www.knf.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. P?ocka 9/11
01-231 Warszawa
tel. +48 022 53 96 100
fax +48 022 53 96 261 lub 53 96 262
www.ufg.pl

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
www.rzu.gov.pl

Polska Izba Ubezpiecze?
Ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.piu.org.pl

Copyright 2013 Gajecki Ubezpieczenia
Polub nas na Facebook!